loader

Beställ tillsammans och få de bästa förmånerna

Alla vinner på att beställa i grupp – då får hela gruppen njuta av de bästa förmånerna och erbjudandena. Samla ihop ett gäng och testa du också!

 • Samla bonuspoäng

  Gruppens kontaktperson får alltid bonuspoäng för sitt egna inköp samt för gruppens beställning. Medlemmarna i en DermoPlus grupp får poäng utifrån sin egen order. Med dina poäng kan du välja gratis bonusprodukter från bonussortimentet.

 • Fri frakt

  Genom att beställa i grupp får ni enkelt ihop en större beställning och kommer lättare upp till gränsen för gratis frakt. En gemensam beställning sparar också in på förpackningsmaterial och antalet separata leveranser.

 • Fantastiska goldförmåner

  I grupp är det mycket enklare för kontaktpersonen att uppnå Goldnivån, vilket betyder unika förmåner och upplevelser för hela gruppen. Om gruppens kontaktperson är Goldkund får alla medlemmar njuta av samma förmåner.

Vad är en gruppbeställning?

I en gruppbeställning är man fler än en som beställer tillsammans. Vem som helst kan samla ihop vänner, arbetskompisar och bekanta och skapa en grupp i vår webbshop – i grupp får ni dessutom de bästa förmånerna. Att beställa i grupp är både roligt och en betydande miljögärning.

Varför beställa i grupp?

Det lönar sig verkligen att beställa i grupp – då får hela gruppen njuta av de bästa förmånerna och erbjudandena. I en grupp får ni också tillgång till en digital samlingspunkt för er grupp. Där har vi även en plattform där ni kan diskutera kommande beställningar, era favoritprodukter och inspirera varandra.

Två sätt att beställa – vilket väljer du?

Det är otroligt smidigt att beställa Dermosil tillsammans med vänner. Välj mellan att skapa en DermoPlus grupp där hela gruppen finns på webben eller en DermoClassic grupp som kontaktpersonen kan administrera på webben.

DermoPlus

Förändringar i digitala gruppbeställningar, läs mer här

Bjud in medlemmar i din grupp per e-post, via sociala medier (WhatsApp, Facebook, Messenger) eller genom en direkt länk. Varje gruppmedlem lägger själv in sin beställning i webbshopen och du bekräftar gruppens beställning.

 

 • Bonuspoäng till kontaktpersonen enligt gruppens order
 • Bonuspoäng till medlemmar enligt sin egen order
 • I grupp når kontaktpersonen lättare upp till Goldnivån
 • Goldförmåner till hela gruppen om kontaktpersonen är Goldkund
 • Exklusiva kampanjer för gruppbeställare
 • Varje medlem betalar sin del till kontaktpersonen som i sin tur betalar hela ordern
 • En egen sida för gruppen
 • Chattfunktion för gruppen

DermoClassic

Sköt beställningen själv för hela gruppen. Samla in gruppmedlemmarnas beställningar och lägg in hela beställningen i vår webbshop. Nu kan du även skilja åt medlemmarnas beställningar genom att lägga in produkterna separat för varje gruppmedlem.

 

 • Bonuspoäng till kontaktpersonen enligt gruppens order
 • I grupp når kontaktpersonen lättare upp till Goldnivån
 • Goldförmåner till hela gruppen om kontaktpersonen är Goldkund
 • Exklusiva kampanjer för gruppbeställare
 • Varje medlem betalar sin del till kontaktpersonen som i sin tur betalar hela ordern
 • En egen sida för gruppen
 • Det nya orderformuläret gör det smidigt att lägga en gemensam beställning och skilja åt medlemmarnas beställningar

Vanliga frågor om gruppbeställning

 • Hur startar jag en beställningsgrupp?

  För att starta en beställningsgrupp som kontaktperson, kan du gå via fliken Beställ i grupp i huvudmenyn. När du skapar en DermoPlus-grupp väljer du först namn på gruppen, sen datum för när beställningen skall skickas in och skickar sedan inbjudningarna till sina medlemmar. Om du skapar en DermoClassic-grupp väljer du namn på gruppen och sen kan du namnge dina medlemmar. Du behöver inte välja sista beställningsdatum och ingen inbjudan skickas till dina medlemmar.

 • Vad är det för skillnad mellan grupperna DermoClassic och DermoPlus?

  I en DermoPlus grupp finns hela gruppen på webben. Varje gruppmedlem lägger själv in sin beställning i webbshopen och kontaktpersonen bekräftar gruppens beställning. I en DermoClassic grupp sköter kontaktpersonen beställningen själv för hela gruppen. Kontaktpersonen samlar in medlemmarnas beställningar och lägger in den gemensamma beställningen i vår webbshop.

 • Vem får bonus när man beställer i grupp?

  I en DermoPlus-grupp får kontaktpersonen bonus för sitt egna inköp och även för hela gruppens beställning. Dessutom får gruppmedlemmarna bonus på sina egna produkter. I en DermoClassic-grupp är det kontaktpersonen som får bonuspoäng för hela gruppens beställning.

 • Vem betalar för gruppens beställning?

  Gruppens kontaktperson betalar hela gruppens order när beställningen skickas in. Vi erbjuder flera olika betalningssätt till kontaktpersonen. Gruppmedlemmarna sköter själva om sin betalning till kontaktpersonen.

 • Hur kan jag skicka ut inbjudningar till min grupp?

  Som kontaktperson för en DermoPlus-grupp kan du skicka ut inbjudningar genast när du startar din grupp eller i ett senare skede via Mina sidor och Gruppbeställning, eller genom att gå via Kassan och klicka på Min grupp. Kontaktpersonen kan skicka inbjudningar via e-post, WhatsApp, Facebook, Messenger samt genom att kopiera länken till inbjudan och skicka i valfri kanal, tex chat. I mobilen kan länken även kopieras till ett sms. Som kontaktperson för en DermoClassic-grupp kan du namnge dina gruppmedlemmar på gruppsidan, inga inbjudningar skickas till medlemmarna. När du namnger dina gruppmedlemmar kan du skilja åt medlemmarnas beställningar när du lägger beställningen via det nya orderformuläret.

 • Var sparas min grupp?

  Kontaktpersonen hittar gruppen via Mina sidor och Gruppbeställning, eller genom att gå via Kassan och klicka Min grupp. Kontaktpersonens gruppbeställning är aktiv i kassan tills det datum du har valt som sista beställningsdag. Du behöver inte skapa en ny grupp trots att sista beställningsdag har gått ut. När du har skapat en gruppbeställning är du automatiskt i gruppbeställningsläget. Här ser du alla dina medlemmar, kan ta bort och bjuda in nya medlemmar samt ändra sista datum för er beställning. Det är även möjligt att korrigera gruppens namn och bild.

 • Hur gör man en gruppbeställning?

  I en DermoPlus-grupp lägger varje medlem in sin egen beställning i vår webbshop. Detta bör göras innan sista beställningsdatum som gruppens kontaktperson fastställt. I en DermoClassic-grupp lägger kontaktpersonen hela gruppens beställning. Beställningen är smidig att göra via det nya orderformuläret som gör det möjligt skilja åt medlemmarnas beställningar.

 • När skall kontaktpersonen göra sitt inköp i gruppen?

  Som kontaktperson för en grupp lägger du till dina inköp i samband med att du slutför gruppens gemensamma beställning. När gruppens medlemmar lagt sina beställningar skickar du iväg hela gruppens beställning, inklusive din egen.

 • Var ser jag vem som skickat in sin beställning till min grupp?

  Kontaktpersonen ser alla de beställningar som gruppmedlemmarna har skickat in på gruppsidan. Du kan gå till gruppsidan från Mina sidor och Gruppbeställning eller via kassan och klicka på Min grupp.

 • Kan jag radera beställningar som en medlem gjort?

  När en gruppmedlem lagt in en beställning kan kontaktpersonen radera medlemmens beställning om beställningen inte skickats till Dermosil. Efter att beställningen raderats kan gruppmedlemmen göra en ny beställning.

 • Hur kan jag ta bort medlemmar eller hela min grupp?

  Kontaktpersonen kan välja att ta bort medlemmar som ingår i gruppen. Om du inte längre vill vara kontaktperson för din grupp så kan du själv radera din grupp genom att gå till Inställningar för gruppen.

 • Kan jag behålla medlemmarna i min grupp efter inskickad beställning?

  När kontaktpersonen skickat in gruppens beställning, stannar alla medlemmar kvar i gruppen och en ny gruppbeställning påbörjas. Kontaktpersonen väljer då nytt datum för gruppens beställning och meddelar gruppen.

 • Var kan jag följa med till vilka jag sänt en inbjudan att delta i min grupp?

  Du kan se vilka medlemmar som hör till din grupp via Mina sidor och Gruppbeställning, eller genom att gå via Kassan och klicka på Min grupp.

 • Hur kommer jag i kontakt med mina medlemmar?

  Om du önskar ändra datumet på er beställning, kan du samtidigt skicka ett meddelande till dina medlemmar. Behöver du diskutera annat kring er gemensamma beställning, kan du själv påbörja en diskussion via t.ex. WhatsApp eller Facebook. I en DermoPlus-grupp har ni även tillgång till en egen gruppsida med en privat chatt för er grupp.

 • Vilka erbjudanden och kampanjer gäller grupper och när kan en medlem och kontaktperson utnyttja dem?

  När en gruppmedlem bekräftar sin egen beställning i kassan, fastställs pris, erbjudande och kampanj enligt det som gäller just då. Om en produkt säljs till nedsatt pris eller har en kampanj under en viss tid, kan gruppmedlemmarna i en Plusgrupp få betala olika pris för samma produkt beroende på om erbjudandet eller kampanjen varit i kraft när beställaren bekräftar sin egen beställning. Detta gäller också kontaktpersonens egna inköp. Om ett erbjudande inte längre är i kraft när en kontaktperson för en Classicgrupp skickar in hela gruppens beställning, fås produkten inte till nedsatt pris.

 • När skickas beställningen in?

  När kontaktpersonen skapar gruppbeställningen väljs också sista beställningsdatum för gruppen. Kontaktpersonen skickar sedan in gruppens beställning.

 • Kan jag delta i flera gruppbeställningar?

  En kontaktperson eller en medlem kan endast delta i en grupp samtidigt. En medlem kan dock välja att gå ur en grupp och delta i en annan grupp ifall man fått flera inbjudningar.

 • Kan jag ändra min beställning?

  Ifall du önskar göra tillägg till din beställning, så är det bara att skicka in en ny beställning till kontaktpersonen, så bifogas din nya beställning till den senast inskickade. Din kontaktperson har skapat en egen sida för gruppen med all nödvändig information. Du hittar den genom att logga in och under Mina Sidor klicka på Gruppbeställning. Under Gruppens egna sida finns din inskickade beställning. Klicka på den senast inskickade ordern och där hittar du "Redigera beställning". Om du klickar där så kommer du till kassan och kan radera din order.

 • Var kan jag se min beställning?

  Du kan kontrollera din egen beställning från Mina sidor och Gruppbeställning eller gå via kassan och klicka på Min grupp.

 • Kan jag delta i en gruppbeställning även om jag själv inte använder webbshopen?

  Javisst. Du kan skicka en lista med produkter som du vill beställa till beställningsgruppens kontaktperson, som sedan lägger in dina produkter som en del av gruppens beställning.