Dermoshop Ab är ett finländskt familjeföretag vars huvudmarknader består av Finland, Sverige, Estland och Ryssland. Koncernens huvudkontor finns i Korsnäs, på Finlands västkust. Till koncernen hör även Guest Comfort Ltd i Helsingfors som säljer gästprodukter och hotellkosmetik.