Samla bonuspoäng genom grupporder

Varje gruppmedlem får bonuspoäng för sin order, dvs. de får en bonuspoäng för varje krona som de beställer för. De insamlade bonuspoängen kan användas i samband med nästa order.

Om totala summan för en grupporder överskrider 1200 kr får gruppens kontaktperson dessutom 1 000 extra bonuspoäng! Om totala summan för en grupporder är värd mer får kontaktpersonen ytterligare 500 bonuspoäng för varje 500 kr som överskrider 1 200 kr.

Så fungerar det:

Maria skapar en grupp och blir gruppens kontaktperson. Hon bjuder in Malin och Mats att delta i ordern.

Gruppens kontaktperson Maria beställer produkter för 400 kr, vilket Malin och Mats också gör. Alla tre tjänar in 400 bonuspoäng. Dessa poäng kan de sedan använda i samband med följande beställning.

Den totala summan för gruppordern som Maria, Malin och Mats gör är 1200 kr. Detta betyder att Maria som är gruppens kontaktperson dessutom belönas med 1 000 extra bonuspoäng. Maria får med andra ord totalt 1 400 bonuspoäng för gruppens order.

Om Maria dessutom bjuder in Martina som beställer för 500 kr, blir den totala summan för gruppens order 1 700 kr. Tack vare Martinas order får Maria ännu 500 extra bonuspoäng, dvs. hon får totalt 1 900 bonuspoäng för hela gruppens order.