Team Dermosil

På Dermoshop arbetar ca 80 personer inom olika områden, allt från experter inom inköp, logistik, marknadsföring, kundtjänst och ekonomi. Vi delar alla ett stort intresse för kosmetikbranschen och en stor kärlek till Dermosils produkter och kunnande inom e-handel. 
 

LEDNINGEN

CEO: Suvi Markko
Founder, Chairman of the Board: Henry Backlund
Financial Director: Viljam Södergran
Chief Digital Officer & Partner: Rasmus Backlund
Chief Assortment Officer: Henrietta Backlund
Chief Marketing Officer: Ann-Sofie Strand
Chief Operative Officer: Beatrice Kakkuri

EKONOMI

Financial Director: Viljam Södergran
Financial & Production Administrator: Åsa Riiki
Data Analyst: Susanne Ivars

INKÖP OCH PRODUKTION

Purchasing Manager: Åsa Styris
Financial & Production Administrator: Åsa Riiki
Purchasing Assistant: Ulla Skrifvars

PRODUKTUTVECKLING

Chief Assortment Manager & Partner: Henrietta Backlund
Product Managers: Åsa Smeds, Josefina Kallio
R&D Formulator: Alisa Koivuporras

MARKNADSFÖRING

Chief Marketing Officer: Ann-Sofie Strand
Business Development Manager: Kim Strömman
Marketing Specialist: Heidi Erving
Communications Specialist: Sanna Hyyppä
Customer & Community Manager: Johanna Louhi-Klemets
Art Director: Anu Valkama
Graphic Designers: Catarina Nickull, Emma Konwalj, Miranda Uthardt

E-HANDEL OCH IT

Chief Digital Officer & Partner: Rasmus Backlund
E-commerce Manager: Helen Jorpes
E-commerce Content Specialist: Heidi Lyyski
Marketing Specialist: Minna Sundqvist
IT Manager: Mathias Gullfors

KUNDTJÄNST

Chief Operative Officer: Beatrice Kakkuri
Customer Service Specialist: Marianne Råback, Linda Juthborg-Udd, Eva Mattlar
Skincare Specialists: Marika Råback, Elviira Söderholm

LOGISTIK OCH FASTIGHETER

Warehouse Manager: Johanna Ekström
Property Manager: Mats Åbonde

Lager och logistik

Fabrik