Vem är vi?

Dermoshop Ab är ett finländskt familjeföretag vars huvudmarknader består av Finland, Sverige, Estland och Ryssland. Till koncernen hör även Guest Comfort Ltd i Helsingfors som säljer gästprodukter och hotellkosmetik.

Dermoshop Group
;