Förpackningar

Förpackningarna till produkterna väljs alltid med tanke på användningsändamålet. Vi arbetar ständigt med att hitta hållbara, smarta och ansvarsfulla alternativ. För att minimera mängden avfall har vi alltid undvikit sekundärt förpackande. Då vi använder sekundär kartongförpackning är det endast av produktsäkerhetsmässiga skäl.